BO-REIMER-OPEN

Jag är professor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3), Malmö högskola. K3, liksom hela högskolan, startade år 1998 och jag började arbeta redan 1997 med att bygga upp K3. Tanken bakom K3 var – och är – att skapa en mötesplats mellan medier, design, konst och teknologi i både undervisning och forskning. Vid sidan om mitt arbete som professor på K3 var jag den förste föreståndaren för högskolans forskningslab MEDEA. Efter att ha varit borta från MEDEA under några år är jag nu tillbaka där som föreståndare och delar min tid mellan MEDEA och K3.

Jag undervisar i Medie- och kommunikationsvetenskap på samtliga nivåer, från grundutbildning till forskarutbildning. Tre av mina doktorander har fått pris för att ha författat årets bästa avhandling på Malmö högskola (Kristoffer Gansing 2013, Åsa Ståhl 2014 och Anders Emilson 2016).

Min forskning är inriktad mot kollaborativa medier, och tillsammans med Jonas Löwgren, Professor i Interaktionsdesign, publicerade jag 2013 boken Collaborative Media. Production, Consumption, and Design Interventions för The MIT Press. Boken har recenserats i, bland andra akademiska tidskrifter, Media, Culture & Society, Design Issues, New Media & Society, Consumption Markets & Culture, European Journal of Communication, och Journalism & Mass Communication Quarterly. Jag håller för närvarande på med en ny bok för The MIT Press.

Jag sitter i styrelsen för Riksbankens jubileumsfond och är ordförande i den beredningsgrupp som behandlar forskningsansökningar inom ämnena språk, konst- och litteraturvetenskap, idéhistoria och medie- och kommunikationsvetenskap.

Jag skriver kulturjournalistik då och då, framför allt för Sydsvenskan.

Jag dj’ar ibland.